Partneri

Na programe sa od jeho začiatku podieľa spoločnosť Bayer, vďaka ktorej sme mohli s týmto programom začať na Slovensku. Pod ich patronátom sa snažíme tento program rozvíjať a zaujať nové školy a firmy. Koordináciou projektu Veda má budúcnosť je poverené občianske združenie AISIS, ktoré má dlhoročnú skúsenosť s projektami na českých školách.