Prečo to robíme

Výučba prírodovedných a technických odborov na našich školách je často veľmi teoretická a nudná. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo mladí ľudia utekajú do iných odvetví. Malý záujem o matematiku, fyziku či chémiu spôsobuje problémy firmám, ktorým potom chýbajú v prevádzkach kvalifikovaní odborníci. Pritom práve tieto firmy vytvárajú perspektívne pracovné miesta a majú dôležitý vplyv na ekonomický rast Slovenskej republiky. Dlhodobé prognózy naznačujú, že ak nedôjde k zmene, môže byť situácia do roku 2020 veľmi vážna. Preto si kladieme za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodné vedy a technické odbory.

Know-how celého projektu vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership, ktorá v súčasnej dobe sprostredkováva 250 partnerstiev medzi firmami a školami. Jej obsahom je štrukturovaná spolupráca medzi zapojenými školami a firmami, ktorá prebieha počas celého školského roka.