Súťaž

Súťaž Veda očami mladých alebo ako podporiť vedu a techniku v SR sa koná už tretím rokom a je určená pre žiakov škôl, ktoré sú zapojené do projektu Veda má budúcnosť. Súťaž vyhlasuje AISIS o.s. v spolupráci s partnermi Bayer, sro  a Akadémia vied SR.

Tohtoročné projekty sa umiestnili v tomto poradí:

1. miesto a cenu verejnosti vyhral projekt žiakov SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo

2. miesto získal projekt SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo

3. miesto získal projekt SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo

4. miesto získal projekt Gymnázia Alberta Einsteina

5. miesto získal projekt Strednej zdravotníckej školy v Bratislave

Projekty hodnotila odborná porota zložená ze zástupcov firiem Bayer, Slovenské akademie věd a AISIS na základe týchto kritérií:

1) Originalita
2) Inovatívnosť
3) Prínos projektu a všeobecná realizovateľnosť
4) Tímovost
5) Hodnotenie verejnosti

 

Víťazné projekty si medzi seba rozdelili odmeny vo výške 1200 EUR.